VELKOMMEN HOS
ENEMARK MONTAGE!

Råd og vejledning i forbindelse med ændring af lager og butik og referencer

Vi rådgiver altid, og kommer gerne til et uforpligtende møde,
hvor vi sætter ansigt på Enemark Montage, og hvad vi kan.

INSTA kontrol/eftersyn

Vi udfører lovpligtig DS-INSTA eftersyn, hvor jeres lager gennemgås for eventuelle fejl og mangler Fejl og mangler vil blive kategoriseret henholdsvis som K1, K2 og K3-skader Eftersynet vil blive fulgt op med en fyldestgørende tilstandsrapport på inventaret, som kan vedlægges firmaets APV Pris efter aftale.

Service & vedligeholdelse, generelt

Der findes mange områder, hvor det er vigtigt at der gennemføres vedligeholdelse.

Der er forskellige kontrol- og servicepunkter der gerne skal efterses på et lager, så synlige og skjulte fejl opdages i tide!

Enemark Montage kommer gerne og efterser om der er skader, fejl eller mangler på jeres lager!